วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แฟนใกล

คบคนใกลบ้านเอาใจอยาก         แฟนเขามากเราไม่รู้
เขารักเราได้เขาก็รักคนอื่นเป็น   เขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็ลืม